Politica Confidentialitate

Actualizat: 30.09.2020

INSIDE TELECOM S.R.L., recunoaşte şi respectă dreptul la viaţă intimă, familială şi privată al oricărei persoane fizice care vizitează site-ul nostru web. În calitate de operator de date cu caracter personal, ne asumăm angajamentul de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele dumneavoastră personale colectate prin intermediul acestui site.

Prezenta politică descrie categoriile datelor cu caracter personal pe care le colectăm prin intemediul site-ului nostru web, modalitățile și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu dumneavoastră sau compania dumneavoastră, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu cele mai recente informații despre serviciile noastre, precum și despre produsele pe care le comercializăm.

Site-ul nostru web poate conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter  personal

INSIDE TELECOM S.R.L., este o societate cu răspundere limitată, înființată conform legislației din România, cu sediul în Cluj Napoca, str. Porțelanului nr. 3, ap. 26, Judetul Cluj, având punct de lucru în Cluj Napoca, str. Porțelanului nr. 2, Spatiu Comercial nr. 4, Judetul Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J12/573/2008, CUI: 23271998, adresă pentru corespondență: Cluj Napoca, str. Porțelanului nr. 2, Spatiu Comercial nr. 4, județul Cluj, telefon: 0264.432.753, fax: 0264.432.756.

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-ului nostru web pot include informații de contact, cum ar fi: numele dumneavoastră, număr de telefon, adresa de e-mail. În contextul unui raport contractual pe care îl încheiați cu societatea noastră putem colecta și prelucra informații suplimentare despre care vă vom informa la momentul colectării.

Vă rugăm să consultați și Politica Cookie disponibilă la adresa www.insidetelecom.ro, în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.

În ce scopuri vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Vă putem folosi datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • gestionarea și administrarea relației contractuale cu dumneavoastră / compania dumneavoastră;
 • respectarea obligațiilor noastre legale;
 • gestionarea sistemelor IT utilizate de societatea noastră (e.g. pagina de internet, baza de date cu clienții societății), inclusiv prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate;
 • în scopul respectării hotărârilor judecătorești și exercitării și/sau apărării drepturilor și intereselor noastre legitime;
 • analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • comunicarea de informații legate de serviciile noastre, produsele pe care le comercializăm (în scopuri de marketing).

Prelucrarea datelor personale pe baza consimțământului, în scopuri de marketing

Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-mail, număr de telefon și informațiile comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră în cuprinsul mesajelor pe care ni le trimiteți prin intermediul formularului de pe site-ul nostru web, pot fi utilizate de INSIDE TELECOM pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați agreat pentru a vă ține la curent cu noutățile în ceea ce privește serviciile și produsele noastre, prin transmiterea de newslettere, anunțuri și alte informații promoționale sau pentru desfășurarea de sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analize de piață, sau alte activități ori evenimente de marketing. Pentru aceste scopuri, prelucrarea datelor dumneavoastră personale se va întemeia pe consimțământul dumneavoastră expres și neechivoc.

În ceea ce privește comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile respective doar după ce ați optat / v-ați dat acordul expres să primiți newslettere, anunțuri, oferte promoționale, invitații la evenimentele / campaniile de marketing organizate de INSIDE TELECOM.

Dreptul de retragere a consimțământului / dreptul de opoziție:

Pentru oricare din comunicările legate de marketing, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți oricând prelucrării datelor dumneavoastră personale în scop de marketing. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil sau exercitării dreptului de opoziție la orice prelucrare a datelor dumneavoastră personale efectuată în scop de marketing puteți să ne transmiteți un e-mail la adresa: mihaela.muresan@insidetelecom.ro, sau să ne comunicați o scrisoare la adresa: Cluj Napoca, str. Porțelanului nr. 2, Spatiu Comercial nr. 4, județul Cluj sau prin fax la nr. 0264.432.756.

În cazurile în care vă retrageți consimțământul sau vă opuneți prelucrării datelor personale în scop de marketing, INSIDE TELECOM nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile (de ex. prelucrarea datelor dumneavoastră de contact este necesară pentru executarea contractului încheiat între compania dumneavoastră și INSIDE TELECOM sau pentru asigurarea comunicării cu dumneavoastră în cadrul derulării relației comerciale dintre compania dumneavoastră și INSIDE TELECOM, vom proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă vom informa în acest sens. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră.

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare a datelor cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre următoarele temeiuri juridice: (i) încheierea și/sau executarea contractului încheiat între compania dumneavoastră și noi, (ii) interesele noastre legitime, cum ar apărarea drepturilor noastre în instanțele de judecată, prevenirea fraudelor, raportarea eventualelor intracțiuni, (iii) consimțământul dumneavoastră pentru cazurile în care vom prelucra datele dumneavoastră în scopuri de marketing, pentru a vă transmite informații despre serviciile sau proiectele noastre.

Partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului nostru web pot fi dezvăluite către (i) partenerii noștri de afaceri, doar în cazul în care acest lucru este necesar pentru executarea contractului încheiat cu compania dumneavoastră, (ii) persoanele noastre împuternicite (prestatori de servicii sau colaboratori ai INSIDE TELECOM), în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile permise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. INSIDE TELECOM va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate

Societatea noastră nu transferă date cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Actualizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere adresată nouă, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: mihaela.muresan@insidetelecom.ro

Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. În cazurile în care vă retrageți consimțământul / exercitați dreptul de opoziție, INSIDE TELECOM va înceta prelucrarea datelor care vă privesc și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime (de ex. atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea drepturilor INSIDE TELECOM în justiție sau pentru executarea contractului încheiat între compania dumneavoastră și INSIDE TELECOM), vom păstra datele dumneavoastră personale până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul de a ști dacă datele personale sunt prelucrate sau nu de INSIDE TELECOM, în calitate de operator de date, precum și dreptul de acces la datele personale;
 • dreptul la rectificarea sau ştergerea datelor personale sau la restricţionarea prelucrării, în limitele legale;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, în limitele legale;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a formula plângeri privind modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile de retragere a consimțământului, atunci când prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În cazurile în care vă retrageți consimțământul, INSIDE TELECOM nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. INSIDE TELECOM va putea, totuși, prelucra datele dvs. cu caracter personal dacă există un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Dacă doriți să aflați mai multe informații legate de prelucrarea datelor personale, despre drepturile menționate mai sus și/sau să exercitați oricare din aceste drepturi, ne puteți trimite o cerere scrisă, datată și semnată:

 • prin e-mail: mihaela.muresan@insidetelecom sau
 • prin postă la adresa: Cluj Napoca, str. Porțelanului nr. 2, Spatiu Comercial nr. 4, județul Cluj

sau ne puteți contacta

 • la nr. de telefon: 0264.432.753

Pentru a ne conforma obligațiilor legale de securitate și confidențialitate a datelor ce ne revin, atunci când vă exercitați unul dintre drepturile de care beneficiați în calitate de persoană vizată, este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea, comunicându-ne o copie unui document identificare sau orice alte informații necesare pentru a verifica faptul că solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns cu respectarea termenelor prevăzute de lege. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru sau considerați că prelucrarea este făcută cu încălcarea legislației aplicabile, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, email: anspdcp@dataprotection.ro, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată din România.

Actualizări ale acestei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici a fost realizată la data de 25.05.2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.