Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

CINE SUNTEM

Site-ul www.telexpert.ro este deținut de către INSIDE TELECOM S.R.L., cu sediul în orasul Cluj Napoca, str. Porțelanului nr. 3, ap. 26, județul Cluj, având punct de lucru în orasul Cluj Napoca, str. Portelanului nr. 2, Spatiul Comercial nr. 4, județul Cluj, înregistrată în Registrul Comețului sub nr. J12/573/2008, CUI: 23271998, telefon: 0264.432.753, fax: 0264.432.756.

În sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), acționăm în calitate de Operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

CE CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM

Ca regulă generală, datele pe care le colectăm și prelucrăm sunt date pe care dvs. ni le funizați în momentul în care vă creați un cont de utilizator, când plasați o comandă sau când faceți o solicitare/sesizare prin intermediul formularului de contact.

Concret, atunci când vă creați un cont pe site-ul nostru web, ne transmiteți următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, număr de telefon.

Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, denumirea persoanei juridice în numele căreia plasați comanda, cod fiscal, sediu, numele și prenumele persoanei de contact, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele contului/cardului bancar etc.

Când faceți o solicitare, sesizare prin intermediul formularului de contact, ne transmiteți următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, număr de telefon.

Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Insde Telecom nu solicită și nu colectează cu bună știință date personale ale copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani atunci când oferă produce/servicii specifice.

 

CARE SUNT SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII. DURATA STOCĂRII

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru crearea și administrarea contului dvs. de pe site-ul nostru web:

În acest scop, prelucrăm prin mijloace automatizate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, fiind necesară în vederea realizării interesului nostru legitim ce decurge din necesitatea asigurării și îmbunătățirii serviciilor noastre.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale. Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea plasării de comenzi prin intermediul site-ului nostru web.

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal prelucrate în acest scop cât timp aveți un cont activ pe site-ul nostru web. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Pentru prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora; pentru solutionarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă; pentru oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs.:

În aceste scopuri, prelucrăm prin mijloace manuale și automatizate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume persoană de contact, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și datele persoanei juridice în numele căreia plasați o comandă, precum: denumirea persoanei juridice, sediu, CUI (după caz), CIF, cont bancar, adresă de livrare.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor, fiind necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Inside Telecom și persoana juridică în numele căreia plasați o comandă. De asemenea, anumite prelucrări aferente acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale. Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea plasării unei comenzi prin intermediul site-ului nostru web.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate în scopurile de mai sus vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani de la data executării comenzii.

În scopul soluționării cererilor, reclamațiilor, comentariilor, sugestiilor primite din partea dvs. prin intermediul formularului de contact:

În acest scop, prelucrăm prin mijloace manuale și automatizate, următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, și orice alte informații relevante, comunicate în mod voluntar de către dvs. în cuprinsul mesajelor pe care ni le trimiteți prin intermediul site-ului nostru web.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, fiind necesară în vederea realizării interesului legitim al societății Inside Telecom ce decurge din necesitatea asigurării comunicării cu dumneavoastră.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale. Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea obținerii informațiilor dorite și/sau, după caz, soluționării cererilor, sugestiilor, comentariilor sau reclamațiilor dvs.

Datele prelucrate în acest scop vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani de la data soluționării cererii / reclamației dvs.

În scopul informării dvs. despre produsele, promoțiile, ofertele Inside Telecom:

În acest scop, prelucrăm, prin mijloace manuale și automatizate, datele dvs. personale: nume și prenume, adresă de e-mail.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor, în baza consimțământului dvs.

Pentru oricare din comunicările legate de marketing, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment,prin:

  • accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
  • contactarea Inside Telecom, folosind detaliile de contact descrise mai jos.

În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrările în scop de marketing, nu vom mai permite prelucrarea datelor dvs. în acest scop și vom lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele dvs. personale în acest scop, refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal mai sus menționate determină imposibilitatea informării dvs. cu privire la produsele, ofertele, promoțiile, evenimentele, campaniile noastre. Vom prelucra datele furnizate în scopuri de marketing până în momentul în care dumneavoastră vă retrageți acordul de primire a newsletter-ului.

Pentru prevenirea și detectarea tentativelor de fraudare, asigurarea măsurilor de protecție a site-ului nostru web și a utilizatorilor site-lui nostru de atacuri cibernetice:

În acest scop, prelucrăm prin mijloace automatizate următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și alte date colectate în mod automat prin intermediul cookie-urilor, atunci când utilizatorul vizitează site-ul web al Inside Telecom. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu site-ul Inside Telecom.

Prelucrarea acestor date se efectuează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, fiind necesară în vederea realizării interesului nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, asigurându-ne totodată că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în acest scop se va realiza cât timp aveți un cont activ pe site-ul nostru web, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari: furnizorilor de servicii de curierat; furnizorilor de servicii de plată/bancare; furnizorilor de servicii de marketing; furnizorilor de servicii IT, partenerilor Inside Telecom.

Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, furnizate entităților autorizate să le primească în temeiul legislației în vigoare, de exemplu agenții de aplicare a legii, ca urmare a cererii formulate de acestea în conformitate cu legislația corespunzătoare.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

TRANSFERUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Stocarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se realizează pe teritoriul României. În cazul în care vom transfera anumite date ale dvs. cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele legitime.

CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Stocăm datele colectate pe servere securizate, iar accesul la aceste date este strict limitat. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 

CE DREPTURI AVEȚI

Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

  • dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor personale pe care le deținem;
  • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte;
  • dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Inside Telecom a datelor dvs. personale, în anumite cazuri; dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator;
  • dreptul de opoziție, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege;
  • dreptul la retragerea consimţământului pentru prelucrarea datelor personale în scop de marketing.

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, ne puteți transmite o notificare scrisă la adresa: Cluj Napoca, str. Portelanului nr. 2, Spatiul Comercial nr. 4, județul Cluj sau un e-mail la adresa mihaela.muresan@insidetelecom.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211, în cazul in care considerați ca prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, precum și de a vă adresa instanțelor de judecată din România.